Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Στύλοι αποτροπής στάθμευσης"