Μπάρα FRAGMA 4A 230V για ράβδο 3/4m - EBR1

Pdf

EBR1
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κινητήρες / Μπάρες

Μπάρα FRAGMA 4A 230V για ράβδο 3/4m
Μη αντιστρέψιμη ηλεκτρομηχανική μπάρα FRAGMA 4A 230 V για ράβδο 3 ή 4 μέτρων, χρήση στον τριτογενή και βιομηχανικό τομέα, ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου, ασύρματος δέκτης 433 MHz

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.