Κεντρ. μον. ελέγ. 24V για εκκινητές EKKO - ECA5.D

Pdf

ECA5.D
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Εξαρτήματα / Ανοιγόμενες πόρτες

Κεντρ. μον. ελέγ. 24V για εκκινητές EKKO
Κεντρική μονάδα ελέγχου με οθόνη και ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη 433 MHz για αυτοματισμούς ανοιγόμενης πόρτας 24 V για εκκινητές EKKO/HIDDY

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.