Πλακέτα κωδικ. ταχ. σύνδ. για RS07 RS08 - ECE2

Pdf
ECE2

ELVOX Gates / Εξαρτήματα / Κεντρικές μονάδες

Πλακέτα κωδικ. ταχ. σύνδ. για RS07 RS08
Πλακέτα κωδικοποιητή ταχείας σύνδεσης για RS07 και RS08

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.