κεντρική micro 230V 450W περσί./παράθυρο - ECGF

Pdf

ECGF
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Εξαρτήματα / Κουφώματα

κεντρική micro 230V 450W περσί./παράθυρο
Κεντρική μονάδα ελέγχου 230 Vac το μέγ. 450 W με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη 433 MHz για σωληνωτούς κινητήρες και εκκινητές για παράθυρα

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.