Κεντρ. μον. ελέγ.230V~ αυτόμ. διακ. ρολ. - ECP1

Pdf
ECP1

ELVOX Gates / Εξαρτήματα / Κεντρικές μονάδες

Κεντρ. μον. ελέγ.230V~ αυτόμ. διακ. ρολ.
Κεντρική μονάδα ελέγχου με αυτόματη διακοπή λειτουργίας 230 V~ για ρολά ασφαλείας

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.