Κεντρική μονάδα ελέγχου 230V~ ρολών - ECP2

Pdf
ECP2

ELVOX Gates / Εξαρτήματα / Κεντρικές μονάδες

Κεντρική μονάδα ελέγχου 230V~ ρολών
Κεντρική μονάδα ελέγχου με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη 433 MHz 230 V~ για ρολά ασφαλείας

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.