Φωτόμετρο για ECG3 - EGL3

Pdf

EGL3
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Εξαρτήματα / Κουφώματα

Φωτόμετρο για ECG3
Αισθητήρας νυκτός με ρύθμιση ευαισθησίας για κεντρική μονάδα ελέγχου ECG3 για σωληνωτούς κινητήρες

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.