Υπόγειος εκκιν. HIDDY350A 230V3,5m180° - EIM2.180

Pdf

EIM2.180
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κινητήρες / Ανοιγόμενες πόρτες

Υπόγειος εκκιν. HIDDY350A 230V3,5m180°
Μη αντιστρέψιμος υπόγειος ηλεκτρομηχανικός εκκινητής HIDDY 350A 230 V για ανοιγόμενες καγκελόπορτες με φύλλο πόρτας έως 3,5 m 400 kg, χρήση στον τριτογενή και βιομηχανικό τομέα, παρέχεται με καλώδιο 6 m. Έκδοση με άνοιγμα στις 180°

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.