Κιτ EKKO 204D γραμμ. εκκιν. 24V 2m 200kg - EK15.P

Pdf

EK15.P
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κιτ / Ανοιγόμενες πόρτες

Κιτ EKKO 204D γραμμ. εκκιν. 24V 2m 200kg
Κιτ EKKO 204D για ανοιγόμενες καγκελόπορ

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.