Ασύρματο φως αναλαμπής 433 MHz + κεραία - EL10

Pdf
EL10

ELVOX Gates / Εξαρτήματα / Φώτα αναλαμπής

Ασύρματο φως αναλαμπής 433 MHz + κεραία
Φως αναλαμπής με κεραία και ασύρματο δέκτη 433 MHz, μαζί με στήριγμα για επιτοίχια στερέωση

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.