Εκκιν. KLYS 500SD για σπαστές 24V 10m2 - EN05

Pdf
EN05

ELVOX Gates / Εκκινητές / Για σπαστές πόρτες

Εκκιν. KLYS 500SD για σπαστές 24V 10m2
Μη αντιστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός εκκινητής KLYS 500SD 24 V για σπαστές πόρτες έως 10 m2, δύναμη έλξης 500 N, χρήση σε κατοικίες και πολυκατοικίες, ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου, ασύρματος δέκτης 433 MHz

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.