Εκκιν. KLYS 12SD για σπαστές 24V 12m2 - ENM2

Pdf
ENM2

ELVOX Gates / Εκκινητές / Για σπαστές πόρτες

Εκκιν. KLYS 12SD για σπαστές 24V 12m2
Μη αντιστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός εκκινητής KLYS 12SD 24 V για σπαστές πόρτες έως 12 m2, δύναμη έλξης 1000 N, χρήση σε κατοικίες και πολυκατοικίες, ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με ενσωματωμένη τροφοδοσία μεταγωγής και φορτιστή μπαταρίας, ασύρματος δέκτης 433 MHz, μαγνητικός κωδικοποιητής

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.