Κιτ ρολ. μη αντισ. κιν. μειωτ. 230V160kg - ERK2

Pdf

ERK2
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κιτ / Κουφώματα

Κιτ ρολ. μη αντισ. κιν. μειωτ. 230V160kg
Κιτ για ρολά ασφαλείας έως 160 kg που περιέχει 1 μη αντιστρέψιμο κινητήρα με μειωτήρα 230 V~, κεντρική μονάδα ελέγχου για αυτοματισμούς 230 V~, φως αναλαμπής 230 V~, τηλεχειριστήριο 2 καναλιών με σταθερό κωδικό 433 MHz, εξωτερικό επιλογέα με κλειδί

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.