Εκκιν. ACTO404D συρόμενες 24V400kg switc - ESM7

ESM7

ELVOX Gates / Εκκινητές / Για συρόμενες πόρτες

Εκκιν. ACTO404D συρόμενες 24V400kg switc
Μη αντιστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός εκκινητής ACTO 404D 24 V για συρόμενες καγκελόπορτες έως 400 kg, χρήση σε κατοικίες, ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με ενσωματωμένο τροφοδοτικό μεταγωγής και φορτιστή μπαταρίας, ασύρματος δέκτης 433 MHz, μαγνητικοί τερματικοί διακόπτες διαδρομής, μαγνητικός κωδικοποιητής, μαζί με πλάκα στήριξης

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.