Εκκιν.ACTO 510A για συρόμενες 230V 500kg - ESM8

Pdf

ESM8
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κινητήρες / Για συρόμενες πόρτες

Εκκιν.ACTO 510A για συρόμενες 230V 500kg
Μη αντιστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός εκκινητής ACTO 510A 230 V~ για συρόμενες καγκελόπορτες έως 500 kg, χρήση σε κατοικίες και πολυκατοικίες, ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου, ασύρματος δέκτης 433 MHz, μαγνητικός κωδικοποιητής, μαγνητικοί τερματικοί διακόπτες διαδρομής, πλάκα στήριξης

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.