Εκκιν.ACTO 810A για συρόμενες 230V 800kg - ESM9

Pdf

ESM9
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κινητήρες / Για συρόμενες πόρτες

Εκκιν.ACTO 810A για συρόμενες 230V 800kg
Μη αντιστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός εκκινητής ACTO 810A 230 Vac για συρόμενες καγκελόπορτες έως 800 kg, χρήση στον τριτογενή και βιομηχανικό τομέα, ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου, ασύρματος δέκτης 433 MHz, μαγνητικός κωδικοποιητής, μαγνητικοί τερματικοί διακόπτες διαδρομής, πλάκα στήριξης

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.