Τηλεχειριστήριο 433MHz roll.code 1κανάλ - ETT01F

Pdf

ETT01F
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Εξαρτήματα / Universal

Τηλεχειριστήριο 433MHz roll.code 1κανάλ
Τηλεχειριστήριο για σωληνωτούς κινητήρες 433 MHz κυλιόμενου κωδικού. Μπορεί να ελέγχει σωληνωτό κινητήρα ή ομάδα σωληνωτών κινητήρων. Για εγκατάσταση στο πίσω μέρος μηχανισμού για σύνδεση με συμβατικά πλήκτρα οικιακών σειρών. Τροφοδοσία 12/24 Vdc

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.