Τηλεχειριστήριο 433MHz roll.code 1κανάλι - ETT01T

Pdf

ETT01T
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Εξαρτήματα / Universal

Τηλεχειριστήριο 433MHz roll.code 1κανάλι
Τηλεχειριστήριο για σωληνωτούς κινητήρες 433 MHz κυλιόμενου κωδικού. Μπορεί να ελέγχει σωληνωτό κινητήρα ή ομάδα σωληνωτών κινητήρων με ωριαίο, ημερήσιο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό. Με οθόνη LCD για ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας και ένδειξη του επιπέδου φορτίου της μπαταρίας. Περιλαμβάνει επιτοίχιο στήριγμα με μαγνητικό σύνδεσμο

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.