Πλακέτα κωδικοπ. κινητήρων 1996 - 2004 - R311/V

Pdf

R311/V
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Ανταλλακτικά / Universal

Πλακέτα κωδικοπ. κινητήρων 1996 - 2004
Πλακέτα κωδικοπ. κινητήρων 1996 - 2004

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.