Πλακ. ραδιοσ. 433MHz για EL09/EL10/EL08 - R312/V

Pdf
R312/V

ELVOX Gates / Ανταλλακτικά / Δέκτες

Πλακ. ραδιοσ. 433MHz για EL09/EL10/EL08
Πλακέτα ασύρματου δέκτη 433MHz για EL09, EL10 και EL08 - αντικαθιστά το R312

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.