Πλακέτ. ραδιοσ. 40MHz για EL01/EL02/EL04 - R313/V

Pdf
R313/V

ELVOX Gates / Ανταλλακτικά / Δέκτες

Πλακέτ. ραδιοσ. 40MHz για EL01/EL02/EL04
Πλακέτα ασύρματου δέκτη 40MHz για EL01, EL02 και EL04 - αντικαθιστά τον κωδ. R313

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.