Πλακέτα ελέγχου οθόνης 12V ACTO/FRAGMA - RS02

Pdf

RS02
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Ανταλλακτικά / Για συρόμενες πόρτες

Πλακέτα ελέγχου οθόνης 12V ACTO/FRAGMA
Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με ενσωματωμένη οθόνη και ασύρματο δέκτη 433 MHz για αυτοματισμούς συρόμενης πόρτας 12 V για εκκινητές ACTO και μπάρες FRAGMA

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.