Πλακέτα ελέγχου οθόνης 24V εκκιν. ACTO - RS06

RS06

ELVOX Gates / Ανταλλακτικά / Κεντρικές μονάδες

Πλακέτα ελέγχου οθόνης 24V εκκιν. ACTO
Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με ενσωματωμένη οθόνη και ασύρματο δέκτη 433 MHz για αυτοματισμούς συρόμενης πόρτας 24 V για εκκινητές ACTO

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.