Πλακέτα ελέγχου οθόνης 24V EKKO/HIDDY - RS08

Pdf

RS08
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Ανταλλακτικά / Ανοιγόμενες πόρτες

Πλακέτα ελέγχου οθόνης 24V EKKO/HIDDY
Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με ενσωματωμένη οθόνη και ασύρματο δέκτη 433 MHz για αυτοματισμούς ανοιγόμενης πόρτας 24 V για εκκινητές EKKO και HIDDY

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.