Πλακέτα ελέγχου 230V εκκινητών ACTO - RS09

Pdf

RS09
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Ανταλλακτικά / Για συρόμενες πόρτες

Πλακέτα ελέγχου 230V εκκινητών ACTO
Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με dip και trimmer και ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη 433 MHz για αυτοματισμούς συρόμενης πόρτας 230 V~ για εκκινητές ACTO

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.