Πλακέτα ελέγχου 24V KLYS 9CD MASTER - RS13

Pdf

RS13
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Ανταλλακτικά / Πόρτες γκαράζ

Πλακέτα ελέγχου 24V KLYS 9CD MASTER
Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με dip και trimmer και ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη 433 MHz για αυτοματισμούς ανακλινόμενης πόρτας 24 V για εκκινητές KLYS 9CD MASTER

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.