Πλακέτα ελέγχου 24V KLYS500SD/1000SD - RS14

Pdf

RS14
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Ανταλλακτικά / Πόρτες γκαράζ

Πλακέτα ελέγχου 24V KLYS500SD/1000SD
Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη 433 MHz για αυτοματισμούς σπαστής πόρτας 24 V για εκκινητές EN05 και EN10

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.