Πλακέτα ελέγχου 24V ACTO 404D - RS16

Pdf
RS16

ELVOX Gates / Ανταλλακτικά / Κεντρικές μονάδες

Πλακέτα ελέγχου 24V ACTO 404D
Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με dip/trimmer και ασύρματο δέκτη 433 MHz, τροφοδοσία 100 - 240 V 50/60 Hz, ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, για αυτοματισμούς συρόμενης πόρτας 24 V ACTO 404D

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.