Πληκτρολ. ελέγχου 12/24V 500κωδ. φωτισμ. - ZD08

Pdf
ZD08

ELVOX Gates / Εξαρτήματα / Ελεγχος πρόσβασης

Πληκτρολ. ελέγχου 12/24V 500κωδ. φωτισμ.
Πληκτρολόγιο ελέγχου οπίσθιου φωτισμού 12/24 V, μνήμη 500 κωδικών, αντιβανδαλιστικό, επιτοίχια εγκατάσταση

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.