Επιτοίχιος ανιχνευτής προσέγγισης 12V - ZD16

Pdf
ZD16

ELVOX Gates / Εξαρτήματα / Ελεγχος πρόσβασης

Επιτοίχιος ανιχνευτής προσέγγισης 12V
Ανιχνευτής προσέγγισης 12 V, επιτοίχια εγκατάσταση

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.