Μονοκάν. μαγνητ. αισθητήρας μάζας 12/24V - ZR01

Pdf

ZR01
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Εξαρτήματα / Universal

Μονοκάν. μαγνητ. αισθητήρας μάζας 12/24V
Μονοκάναλος μαγνητικός αισθητήρας μάζας, τροφοδοσία 12/24 Vac/dc, 2 έξοδοι, παλμική/παρουσίας δικτύου

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.