Καλωδίωση 15 αγωγών για μεταγωγείς 6592 - 0002/591

Pdf
0002/591

ELVOX Door entry / Άλλο / Καλώδια και κονέκτορες

Καλωδίωση 15 αγωγών για μεταγωγείς 6592
Καλωδίωση με συνδετήρες 15 αγωγών λευκού χρώματος, για σύνδεση μεταξύ των μεταγωγέων 6592 για τρεις ή περισσότερες εξωτερικές ομάδες λήψης

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Communication technique
Class
Mounting accessories for door communication
Suitable for
Outdoor station
Material
Other
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Colour
Other

00. Σήμανση CE - ΕE

43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406104830
1 NR
12,5x7,9x3,8 [cm]
52 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.