Καλωδίωση για μεταγωγείς 6591 και 6592 - 0002/690

Pdf
0002/690

ELVOX Door entry / Άλλο / Καλώδια και κονέκτορες

Καλωδίωση για μεταγωγείς 6591 και 6592
Καλωδίωση με κλέμα και συνδετήρα 10 αγωγών μαύρου χρώματος, για τη σύνδεση των μεταγωγέων 6591 και 6592 στο τροφοδοτικό 6680

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Communication technique
Class
Accessories/spare parts for door communication
Suitable for
Outdoor station
Mounting method
Flush-mounted
Material
Other
Colour
Other

00. Σήμανση CE - ΕE

43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406121011
1 NR
12,5x7,9x3,8 [cm]
64 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.