Λωρίδα 4 διόδων μπουτον. 1200 και 8000 - 0002/994

Pdf
0002/994

ELVOX Door entry / Εξαρτήματα universal / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Λωρίδα 4 διόδων μπουτον. 1200 και 8000
Λωρίδα με 4 διόδους για τοποθέτηση στις μπουτονιέρες 1200 και 8000, για UNIFILARE 1+n, μία δίοδος για κάθε μπουτόν

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Communication technique
Class
Mounting accessories for door communication
Suitable for
Outdoor station
Material
Other
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Colour
Other

00. Σήμανση CE - ΕE

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406124463
1 NR
12x15x3 [cm]
10 [g]
Barcode Qty 5 NR
8013406226013
5 NR
12,4x8x4 [cm]
50 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.