Μπουτόν επιγρ.+2 hotel ενδε. λυχνία - 00975

Pdf
00975

Επίτοιχοι μηχανισμοί / Εξαρτήματα / Αλλα εξαρτήματα

Μπουτόν επιγρ.+2 hotel ενδε. λυχνία
Εξατομικευμένη ετικέτα με ψηφία (4 το μέγ.) για αριθμό δωματίου ξενοδοχείου, με φωτιζόμενα σύμβολα Do Not Disturb και Please Clean, συνδυάζεται με τα προϊόντα κωδ. 14097,19097,20097

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Σχέδια

Class group
Domestic switching devices
Class
Labelling material for domestic switching devices
Colour
White
Transparent
No
With tangible imprint
No

00. Σήμανση CE - ΕE

43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352608306
1 NR
4x4x0,3 [cm]
0,707 [g]
Barcode Qty 100 NR
8007352609044
100 NR
5,1x4,3x5,3 [cm]
70,7 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.