Επίτοιχος ανιχνευτής μεθανίο - 01896

Pdf
01896

Επίτοιχοι μηχανισμοί / Μηχανισμοί / Ανιχνευτές αερίων

Επίτοιχος ανιχνευτής μεθανίο
Gas Stop Metano, ηλεκτρονικός ανιχνευτής αερίου Μεθανίου, με αντικαθιστούμενο αισθητήρα (διάρκεια 5 έτη), ένδειξη οπτική και ακουστική και έλεγχο ηλεκτροβαλβίδας, τροφοδοσία 230 V~ 50-60 Hz, επίτοιχη εγκατάσταση, λευκό. Παραδίδεται με φιαλίδιο 01899 για την επιβεβαίωση της εγκατάστασης

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Class group
Alarm installations, emergency call and signalling
Class
Gas detector
Detect butane (C4H10)
No
Detect domestic gas
Yes
Detect methane (CH4)
Yes
Detect other gas species
Yes
Detect embroidering gas
Yes
Detect explosive gas
Yes
Detect flammable gas
Yes
Detect toxic gas
No
Operating voltage
230 v
Colour
Other
Height
146,00 mm
Width
90,00 mm
Depth
40,00 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352251571
1 NR
15,8x10x5,1 [cm]
387,6 [g]

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.