Κοννέκτορας οπτικών ινών multi 50/125 SC - 03107.SC

Pdf
03107.SC

Net Safe / Οπτικός / Πρίζες F.O.

Κοννέκτορας οπτικών ινών multi 50/125 SC
Συνδετήρας για καλώδιο πολύτροπων οπτικών ινών 50/125 µm, προκαθορισμένου τύπου SC

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Class group
Data and telecommunication
Class
Fibre optic connector
Model
Plug
Suitable for type of fibre
Multi mode
Type of connector
SC
APC-version
No
Connection type
Crimping
Colour
Other
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352559592
1 NR
10x6,7x0,9 [cm]
4,2 [g]
Barcode Qty 50 NR
8007352559608
50 NR
24,4x13,9x10,1 [cm]
294,6 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.