Ρελέ-μονάδα 4 τερματικών Quid 10AX - 03994

Pdf

03994
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / Κοινά εξαρτήματα / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

Ρελέ-μονάδα 4 τερματικών Quid 10AX

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Relays
Class
Switching relay
Nominal current
10 A

00. Σήμανση CE - ΕE

01. IMQ - Ιταλία

37. Σήμανση - Μαρόκο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 10 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352747784
1 NR
4,3x2,9x5,7 [cm]
42,6 [g]
Barcode Qty 10 NR
8007352747791
10 NR
13,9x12x7,1 [cm]
472,8 [g]
Barcode Qty 170 NR
8007352755413
170 NR
39x29,5x22 [cm]
8.426 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.