Βίδα για βάσεις στήριξης - 24mm - 07935.1

Pdf

07935.1
Υποδομή εγκατάστασης / Κουτιά και πίνακες / Στερέωση και εξαρτήματα / Στερέωση

Βίδα για βάσεις στήριξης - 24mm
Βίδα μήκους 24 mm με σταυρωτή κεφαλή και εγκοπή για στερέωση στηριγμάτων σε ορθογώνια κουτιά

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης

Class group
Fasteners
Class
Wing screw
Total height
24 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 100 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352665248
1 NR
2x0,6x0,6 [cm]
1,57 [g]
Barcode Qty 100 NR
8007352665255
100 NR
6x5,4x5,3 [cm]
157 [g]
Barcode Qty 600 NR
8007352665262
600 NR
17,2x13x6 [cm]
942 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.