Μεταγωγέας για 3 εξωτερικούς σταθμούς - 0839/303.06

Pdf
0839/303.06

ELVOX Door entry / Εξαρτήματα universal / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Μεταγωγέας για 3 εξωτερικούς σταθμούς
Μεταγωγέας με αυτόματη εναλλαγή στην κλήση για ηλεκτρικό σύστημα θυρωρού 3 εξωτερικών σταθμών, για χρήση με τα τροφοδοτικά 0931, 931A, 0936, 938A και 0931/0CT, δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών συνδέσεων με πολλούς μεταγωγείς 0839/303 και 9 εξωτερικούς σταθμούς το μέγιστο, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 8 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Communication technique
Class
Mounting accessories for door communication
Suitable for
Outdoor station
Material
Other
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Colour
Grey

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406120984
1 NR
14,5x10x7 [cm]
336 [g]
Barcode Qty 20 NR
8013406224194
20 NR
37x32x21,5 [cm]
7.402 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.