Μονάδα ισχύος USB C PD 25W Carbon Matt - 09292.C.25.CM

Pdf

09292.C.25.CM
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / NEVE UP / Μηχανισμοί

Μονάδα ισχύος USB C PD 25W Carbon Matt

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Εναλλακτικά προϊόντα

Class group
Domestic switching devices
Class
USB power supply
Colour
Anthracite

00. Σήμανση CE - ΕE

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352751729
1 NR
5,2x3,5x5,3 [cm]
39,56 [g]
Barcode Qty 60 NR
8007352751736
60 NR
27x23x12,5 [cm]
2.787 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.