Τροφοδ. συστ. θυροτηλ. Sound System 230V - 0931

Pdf
0931

ELVOX Door entry / Άλλο / Alimentatori

Τροφοδ. συστ. θυροτηλ. Sound System 230V
Τροφοδοτικό για σύστημα θυροτηλέφωνου Sound System με έξοδο 15 V, τροφοδοσία 230 V~ 50/60 Hz 55 VA, για ηλεκτρονικές μονάδες 0930/000.04 και 930A, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 8 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Communication technique
Class
Power supply door communication
Application
Other
Input voltage
230 V
Type of current
AC
Output voltage
15,00 V
Degree of protection (IP)
IP20
Installation technique
Multi-wire system
Integrated door opening circuit
Yes
Control function
No
Evaluation function
No
Service indication
No
Mounting method
Other
Programming lock
No

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406120632
1 NR
14,5x10x7 [cm]
939,6 [g]
Barcode Qty 20 NR
8013406224224
20 NR
37x32x21,5 [cm]
19.382 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.