Πλάκα η/ε 2M IK10 χωρίς πλήκτρα, χάλυβας - 1220

Pdf
1220

ELVOX Door entry / Εξαρτήματα universal / Μπουτονιέρα 1200

Πλάκα η/ε 2M IK10 χωρίς πλήκτρα, χάλυβας
Πλάκα ήχου και εικόνας 2 μονάδων χωρίς πλήκτρα, ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Communication technique
Class
Mounting element for indoor station door communication
Material
Stainless steel
Colour
Silver
Width
100,00 mm
Depth
22,00 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406198846
1 NR
30,5x12,5x6,8 [cm]
911 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.