Κάλυμμα IP55 - 3Μ 8000 ιβουάρ - 13731.Q.A

Pdf
13731.Q.A

Κιβώτια και κουτιά / Σειρά ημιστεγανών και στεγανών / Κουτιά IP55

Κάλυμμα IP55 - 3Μ 8000 ιβουάρ
Kαπάκι 3 standard modules 8000, IP55, ιβουάρ. Bαθμός προστασίας IP55 με κάλυμμα κλειστό, με κουτί 13731.Q ή κουτί χωνευτό σε στεαγανούς λείους τοίχους και βαθμός προστασίας IPX2 με κάλυμμα ανοικτό

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Connection devices
Class
Equipment carrier for insulated walls
Material
Plastic
Mounting surfaces
Other
With full insulating materials
Yes
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 20 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352095779
1 NR
11,4x9x2,62 [cm]
92,27 [g]
Barcode Qty 2 NR
8007352105720
2 NR
22,9x9,1x2,7 [cm]
184,27 [g]
Barcode Qty 20 NR
8007352105676
20 NR
28,6x24,8x9,6 [cm]
2.007,53 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.