Ηλεκτρονική απαντητική μονάδ - 16456.B

Pdf
16456.B

Idea / Συστήματα / Σύστημα κλήσεως

Ηλεκτρονική απαντητική μονάδ
Ηλεκτρονική απαντητική μονάδα, τάση τροφοδοσίας 12 V~ 50-60 Hz ή 12 V d.c. (SELV), λευκό - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Class group
Communication technique
Class
Functional module for door communication
Model
Call display
Installation technique
Multi-wire system
Number of call buttons
0
Colour
White
Width
74,80 mm
Height
50,10 mm
Depth
32,70 mm

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352031401
1 NR
11,2x9,6x9,8 [cm]
133,53 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.