Βομβητής 12V 50-60Hz Metal - 19375.M

19375.M

Arké Metal / Μηχανισμοί / Ακουστικές ενδείξεις

Βομβητής 12V 50-60Hz Metal
Βομβητής 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, Metal

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Optic and acoustic signalling equipment
Class
Buzzer
Loudness
75 dB
Colour housing
Grey
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 10 NR

Γραμμωτός κώδικας

8007352594104
1 NR
5,1x2,8x5,3 [cm]
46,8 [g]
8007352594111
10 NR
14,4x11,6x6 [cm]
514,6 [g]

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.