Ανιχνευτής ΙR προσαν/μενο Metal - 19486.M

Pdf
19486.M

Arké Metal / Συστήματα / Εξαρτήματα Domotica

Ανιχνευτής ΙR προσαν/μενο Metal
Aνιχνευτής παρουσίας υπερύθρων προσανατολιζόμενος, γκρί - 2 μονάδες

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Alarm installations, emergency call and signalling
Class
Movement sensor for intrusion detection system
Type of messaging
Passive infrared
Mounting method
Built-in
Operating voltage
29,00 - 29,01 v
Height
49,00 mm
Width
44,80 mm
Depth
47,90 mm
Characteristic
Other
Cover monitoring
No
Radio system
No

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352597471
1 NR
11,2x9,6x9,8 [cm]
110,4 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.