Μόνιτορ έγχρωμο 3,5inDue Fili Metal - 19558.M

19558.M

Arké Metal / Συστήματα / Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης - εσωτερική σ

Μόνιτορ έγχρωμο 3,5inDue Fili Metal
Θυροτηλεόραση 3,5in για εσωτερικούς σταθμούς θυροτηλεόρασης Due Fili Plus με λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού, πλήρης με βάση στήριξης για εγκατάσταση σε κουτιά 8 module, Metal.

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Class group
Communication technique
Class
Indoor station door communication
Installation technique
Bus system
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Picture system
PAL
Overhear protected
Yes
Operation door lock
Yes
Hands free
Yes
Automatic door opener
No
Colour
Grey
Mutable call tone
No
Internal communication
Yes
Specific call tone
No
Loudness control
Yes
Width
140,10 mm
Height
144 mm
Depth
36,50 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

8007352601321
1 NR
21,7x22,1x8,3 [cm]
459,69 [g]

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.