Τα αποτελέσματα ήταν 5 σε "Συνδετήρες και στηρίγματα"